Dyrlegesekretærer utdannes for å bli kvalifisert kontorpersonale.

Utdanningen er delt i to med en modul i resepsjon og en modul i klinikkfag. Spesialiseringen innen klinikkfag er tilpasset veterinærrelatert sekretærarbeid. I jobben gjør du alt fra mottak av kunder til kontorarbeid. Veterinærklinikker, dyrehospital og dyreklinikker er studiet rettet mot, men det er mulig å bruke kunnskapene til andre roller innen relaterte yrker.
Dette er den 12 året som vi gjennomfører studiet slik at du kan være trygg på at dette studiet er kommet for å bli. Tidligere hadde en annen privatskole tilsvarende tilbud i 10 år.  

Plan for gjennomføring av Dyrlegesekretærstudiet:

8 timer- Innføring i rutiner og renhold for klinikk.

6 timer- Kliniske instrumenter og generell informasjon om drift i klinikk Jan F Andersen og klinikk besøk

10 timer- Prissetting, regnskap, budsjett(grunnleggende)  Mette Karlsrud/Tine Resset

6 timer -Rutiner i klinikk og hverdagslige utfordringer i yrket-(førstehjelp, hms etc) Tine Resset, Astrid Wolf

6 timer Anatomi og fysiologi -Astrid Wolf

8 timer -Ernæring og fòr-Heidi Olsen og Dag Wilhelmsen(litt om sorgreaksjoner også)

6 timer -Salg og markedsføring. Mottak av pasienter i klinikk-Tine Resset

6 timer -Drift, rutiner og forståelse for bransjen Besøk på kennel/klinikk o.l

4 timer -Forberedelse til eksamen, repetisjon, oppgaveløsning og generell informasjon-Tine Resset

 

I tillegg vil vi besøke messe for veterinærer og dyrepleiere. Dette avhenger av tid på året som dette arrangeres.

 

Nettskolen

Alt av informasjon og faglitteratur som du trenger-finner du på nettskolen. Den er oversiktlig og omfattende, men det er mange sammendrag og eksempler som gjør at pensum er å komme 2 igjennom.

Nettskolensstruktur:

DEL 1: Renhold, dyrevelferd og rutiner i klinikk

DEL 2: Kliniske instrumenter

DEL 3: Førstehjelp

DEL 4: Anatomi og Fysiologi Urogentialsystemet -Sirkulasjonssystemet -Endokrinekjertler -Fordøyelse og Respirasjonssystemet -Nervesystemet

DEL 5: -For og Ernæring

DEL 6: HMS og Sikkerhet

DEL 7: Økonomi: -Budsjetter -Regnskap og lønn -Prissetting -lønnsomhet i klinikk

DEL 8: Økonomi i klinikk (grunnleggende Profvet og Vetserve)

DEL 9: Administrative oppgaver

DEL 10: Salg og Service

DEL 11: Markedsføring og lovverk

Det ligger også litt frivillig stoff og fordypning til emnene på nettskolen.

 

Studentene mottar også oppgaver som skal leveres i forbindelse med hver samling. Disse rettes og eleven får tilbakemelding med kommentarer og karakter.