Organiseringen av studiet

Det er lagt opp til fire samlinger i løpet av studietiden. Samlingene starter på fredagskvelden og varer til søndagskvelden. Det er innleveringsoppgaver og forberedelser til hver samling. Dette gir konsentrerte og effektive samlinger med 80 undervisningstimer. 
Det tilbys i tillegg tre kollokvie samlinger for de som ønsker å jobbe i sammen med oppgaver og liknende. Dette er frivillig.

Vi utfører i tillegg til dette webinarer og videofremvisning av undervisning slik at alle skal få med seg alt av undervisning samt at vi tilbyr undervisning i alt av relevant faglitteratur fra pensum. 
Alt av oppgaver, informasjon, lydklipp og faglitteratur vil ligge på læreplatformen. Den nettbaserte delen består av fagstoff på en læreplattform( med logg inn), innleveringer, lyd/videofiler og andre tips/oppgaver ligger der. Fagstoffet deles inn i to moduler med en avsluttende eksamen til hver modul. 

Når du studerer hos oss så vil du få tilbud om f.eks tannpleiekurs, slik at du har mulighet til å bygge på din kompetanse ytterligere. 

 

 

 

 

 

 

Det deles ut avsluttende diplom med karakter og sammendrag av gjennomgått pensum. Gjennomføringen av salgsfagsprøven utføres i bedrift og gir et offentlig godkjent salgsfagbrev for elever med godkjent praksis. 

 

Hvilke betalingsordninger finnes det?

Det er muligheter for å få en rentefri betalingsordning fra FagSenteret.
Dette utgjør avdrag på 2500 kr i
studietiden(rentefri ordning- totalpris 29500). 
Det er ikke muligheter for å søke lån i lånekassen,
men det er muligheter for å søke støtte til utdanningen fra LO (8000 kr gis til medlemmer som tar fagbrev) og det er muligheter for å søke utdanningslån hos f.eks DNB. Om man deler betalingen over tre år via lån så vil det utgjøre kr 1000 per mnd. Ta kontakt for mer informasjon. 

Om du søker før så vil du ha mulighet til å starte på nettskolen med en gang du er godkjent som student. Noe som gir deg bedre tid til å bli kjent med nettskolen.

Aktuelle arbeidssteder

Dyrlegesekretærer er medisinsk kontorpersonale som er tilpasset veterinær relatert sekretærarbeid. I jobben gjør du alt fra enkelt medisinsk arbeid til kunde og kontorarbeid.

Veterinærklinikker, dyrehospital og dyreklinikker er studiet rettet mot, men det er mulig å bruke kunnskapene til andre roller innen veterinærrelaterte yrker. Det er lagt til rette for at studentene skal kunne få opplæring til fagbrev i salgsfaget innen praksiskandidatordningen(inkludert i prisen- verdi 16000kr). Dette åpner opp for mange andre jobber i service yrket for de som ønsker "flere ben å stå på". 

Det er mange andre yrker utdanningen kvalifiserer til, også til andre sekretærjobber. Det er stort behov for personer med denne type utdanning/fagbrev innen salg- service og økonomi. 


Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse og/eller 2 års
erfaring innen relaterte yrker og/eller Fullført 2 årlig videregående
og fagbrev.
Det vil si at vi godkjenner ulik relevant praksis og dette kan erstatte
annen skolegang.
Vi anbefaler derfor å søke eller ta kontakt om du er usikker.

Kompetansemål

Hovedområdet omfatter kundebehandling, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for intern kontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT systemer.

Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.
Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å kommunisere med kunder og leverandører og presentere/kjenne til produkter. Etablere kundekontakt, avdekke behov og selge inn løsninger
Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å utforme tilbud og dokumentere arbeidsoppgaver som ledd i bedriftens kvalitetssikringsarbeid.
Å kunne benytte informasjonskilder om kunder, leverandører og produkter som grunnlag for service og kommunikasjon med kunder.
Å kunne beregne pris og vurdere tallstørrelser i tilknytning til salg, tilbud og økonomiske resultater. Det vil også si å beregne merverdiavgift og omløpshastighet.
Å kunne bruke digitale verktøy i salgsfaget innebærer å bruke IKT systemer ved utføring av arbeidsoppgaver.

Du vil få mulighet til å praktisere de sentrale fagområdene på virkelige problemstillinger, kundebehandling og prosjekter i løpet av utdannelsen. Vår erfaring er at det først er da du virkelig lærer – når du gjør ting i praksis.

hund og katt.jpg