Dyrlegesekretær

(også kalt klinikkassistent, dyreklinikksekretær, sekretær etc)

Studiestart:

23 August. Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Plassene bruker å være besatt ved denne tiden, men det kan være noen muligheter ved avmelding eller liknende. Elever som søker tidligere og får tildelt studieplass kan starte på nettskolen nå og være med på samlinger når disse starter. Dermed får man bedre tid til å lese og sette seg inn i nettskole. 

Du kan ta studiet kun som et nettstudie om du ønsker dette,

men da vil vi gi ekstra veiledning over telefon og mail i steden for at du er på forelesninger.
Du behøver ikke å bo i nærheten av studiestedet da det er samlinger fire ganger i løpet av året og det er overnattingsmuligheter under samlingene.

Se video om studiet her. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlige egenskaper
Du bør ha interesse for medisinske spørsmål, og like å møte nye mennesker. Dyrlegesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor like å samarbeide med andre.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • mottak av pasienter

 • veterinærsekretæren møter pasienten

 • registreringer av diagnoser og takster

 • lagerkontroll. Fylle på og bestille

 • kvalitetssikring og koordinering

 • avtale timer med pasienter over telefon

 • kunderådgivning innen fôring, stell m.m.

 • ha økonomisk oversikt

 • registrere og innrapportere til regnskap

 • sette opp budsjett og ta budsjettkontroll/vurderinger

 • hygiene og renhold

 • salg, mersalg og markedsføring

 • reklamasjonsbehandling og kundepleie

 

Erfaringer med studiet

Mange av elevene som utdanner seg hos oss har fått seg jobb eller praksisplass, hvor de bruker utdanningen aktivt. Vi har utdannet dyrlegesekretærer i 12 år og har avtaler med flere veterinærkontorer og en kjede om praksisplasser. Veterinærer har erfaring med å ansette etter praksis og vi ser at det er positivt å gjennomføre praksis under utdanning.  Elevene tilfører ny kunnskap inn i klinikkene siden de har en komplimenterende retning hvor vi ser at særlig forståelsen av salgsrollen, økonomi kunnskap og forståelsen av koordineringen i klinikken er viktig. 
Denne rollen skal utfylle rollen til veterinæren og dyrepleieren, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, bestillingsrutiner, lagerføring, kundemottak, service og enkle behandlingsrutiner er et ønske hos veterinærklinikker. Salgsfagbrevet gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Man har også krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev, som er regulert etter statens satser. 

                  Her kan du lese mer om organisering av studiet               


 

FagSenteret er opptatt av å tilpasse

utdannelse etter kundens behov for

dyrlegesekretærer. Det er et mål for

oss at folk skal kunne ta utdanningen

samtidig som de kan jobbe.

fra eksamen.jpg
kanin.jpg
Send søknad til Dyrlegesekretærstudiet