Dyrlegeassistentutdanning

Arbeidsoppgaver:

Dyrlegeassistenten skal være med å assistere veterinæren og ha mer kunnskap om det som skjer på undersøkelsesrommene, håndtere dyrene, finne utstyr, anatomi forståelse, forstå blodprøvetaking ol. 


Pris:

29500 for alt. Dvs undervisning, veiledning, eksamensavgift hos FS og fagstoff(nettbasert). Dette kan deles over mnd avdrag. Man kan da velge rentefri ordning over 1 år på kr 2500 eller søke lån hvor det utgjør 1000 kr per mnd over 3 år. 

Studiestart:

23 August. Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Plassene bruker å være besatt ved denne tiden, men det kan være noen muligheter ved avmelding eller liknende. Elever som søker tidligere og får tildelt studieplass kan starte på nettskolen nå. 

Du kan ta studiet kun som et nettstudie om du ønsker dette, men da vil vi gi ekstra veiledning over telefon og mail i steden for at du er på forelesninger. 

Personlige egenskaper
Du bør ha interesse for medisinske spørsmål, og like å møte nye mennesker. Dyrlegesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor like å samarbeide med andre.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Finne frem utstyr og rydde/vaske utstyr og rom

  • Veterinærassistenten må ha kunnskap om anatomi, vaksiner, renhold, kunne bistå under f.eks  tannpleie, anestesi, overvåkning, blodprøvetakning osv. Dermed må du være selvstendig og ha blikk for forefallent arbeide.

  • Medhjelper ved laboratoriearbeidet som krever punktlighet
    og forståelse

  • God på kundeservice

  • Ha oversikt over utstyr

  • Kunne tilrettelegge og hjelpe veterinær/ansatte 

  • Samarbeidsvillig og utadvendt

  • Være nøye med hygiene og renhold

Erfaringer knyttet til dyrlegeassistentutdanningen

Mange av elevene som utdanner seg hos oss har fått seg jobb som dyrlegesekretær. Vi har utdannet dyrlegesekretærer i 12 år og har i de senere årene fått forespørsler om dyrlegeassistentutdanning. Vi ser behovet for å spessialisere i større grad. Assistentene vil antagelig være ettertraktet da det er mangel på dyrepleiere mange steder slik at man vil fylle behovet med assistenter.   
Denne rollen skal utfylle rollen til veterinæren og dyrepleieren, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, tilrettelegging og bistand av veterinær før og etter behandling vil være assistenten sin oppgave.

Salgsfagbrevet gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Man har også krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev, som er regulert etter statens satser. 

Man kan eventuelt bygge på med dyrlegesekretærutdannelsen om man ønsker dette. 

For mer informasjon kan man ta kontakt eller søke på mail til post@fagsenteret.com

Velkommen til en innholdsrik og spennende utdannelse. 

Send henvendelse for søknad eller mer informasjon her

hund og katt.jpg