Tine Resset

Lektor i økonomi og ledelse

Utdanningsansvarlig

Utdannet ved høyskolen i Buskerud- 6 årig pedagogikk, master i økonomi

Entrepenør

Jobbet ved dyrlegesekretærutdannelsen i 8 år.

Astrid Wolf

Veterinær og foreleser.

Utdanningsansvarlig

Veterinær og doktorgradsstipendiat. Jobbet med dyrlegesekretærutdannelsen i to år.

Mette Karlsrud

Lektor i økonomi.

Foreleser

Lektor innen økonomi og juss fra Høyskolen i Buskerud. Foreleser innen økonomi.

Vi samarbeider med NAV, slik at vi utfører også opplæringstiltak for dem.