Læreplan

 

Utdanningen gir kompetanse til å arbeide som dyrlegeassistent med grunnleggende kunnskap i klinikkrelaterte fag som utstyr, anatomi, dyreadferd, sorgbehandling, ernæring, grunnleggende sykdomslære, rutiner og renhold.       

    

Dyrlegeseassistent er en medisinsk assistent for veterinær som er tilpasset veterinær relatert assistentarbeid.      

     

Dyrlegesekretærer skal kunne ha forståelse ernæring, rutiner på dyreklinikker, veterinærmedisinsk utstyr, rutiner under overvåkning, blodprøvetakning, forberedelser til operasjon/undersøkelse, forståelse for anestesi for overvåkning og forberedelse, renhold, grunnleggende sykdomslære, dyreadferd,  dyreanatomi og fysiologi.            

     

     

     

Læreplanen består av     to deler/moduler:             

     

 • Modul             1:         Rutiner i klinikk          

     

 • Modul             2:         Sykdomslære og anatomi      

    

    

Kompetansemål      

    

Modul 1:   

Elevene skal lære om       

    

 • Klinisk utstyr og behandling av dette

 • Vaksinering

 • Tannpleie utstyr og hvordan bistå under behandling

 • Operasjon og hvordan bistå under operasjon eller behandling

 • Enkle behandlinger slik som kloklipp og barbering

 • Renhold og avfallssortering

 • Dyreadferd

 • Generelle rutiner på dyreklinikker 

 • Anestesi

 • Ernæring og spesialfòr

  

 

Modul 2:        

Elevene skal få opplæring innen:                 

 • Grunnleggende sykdomslære for hund og katt                    

 • Førstehjelp     

 • Dyreanatomi og fysiologi:
  Skjellett, respirasjon, nerve og blodbaner(hjerte), endokrine system, respirasjon, fordøyelsen, urogenital systemet og respirasjon    

  Opplæring er lagt opp med en praktisk vinkling mot det  daglige virke for å bistå veterinær, dyrepleier og dyrlegesekretær slik at dyrlegeassistentene  får et grunnlag for aktiv deltagelse i arbeidslivet.       

 

Opptakskrav:           

Generell studiekompetanse eller realkompetanse       
og/eller 2 års erfaring innen tilsvarende yrker              
og/eller fullført 2 årlig videregående og fagbrev.

Om du har kun deler av av disse kravene så kan en samlet vurdering hvor annen relevanterfaring eller skolegang være tilfredsstillende. Ta gjerne kontakt for vurdering av dette.  

 

 

Velkommen til utdanning hos FagSenteret

Wild Horses